Ոռոգման Ժամանակակից Տեխնոլոգիաներ

Մենք առաջարկում ենք փորձագիտական աջակցություն արդի ոռոգման տեխնոլոգիաներում, որտեղ դուք կարող եք ստանալ խորացված պատկեր ջրի քաղաքականության և ինտեգրված կառավարման, ջրի վերագործարկման և ոռոգման արդյունավետության մասին: Մենք կարող ենք օգնել Ձեզ ընտրելու ոռոգման նոր մեթոդներ, որոնք համապատասխանում են ջրի խնայողության և գյուղատնտեսության և այգեգործության աճող պահանջներին: Մենք կարող ենք ուղղորդել և իրականացնել անկախ ոռոգման, ջրամատակարարման, խմելու ջրի կառավարման, պոմպային և հսկման համակարգերի, ինչպես նաև թափոնների ջրահեռացման և վերամշակուման ծրագրեր: