Ոլորտային Քաղաքականության Մշակում և Ինստիտուցիոնալ Զարգացում

ՎԻՍՏԱԱ- ն իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր քաղաքականության պլանավորման և ինստիտուցիոնալ զարգացման ոլորտում `ինչպես պետական մարմինների, այնպես էլ մասնավոր հատվածի հետ: ՎԻՍՏԱԱ- ն հաջողված փորձ է արձանագրել համապարփակ ռազմավարական ընդլայնման, կառավարման հզորությունների զարգացման և հաճախորդների համար արդյունավետ զարգացման և կիրառման քաղաքականության իրավական դաշտի ապահովման գործում: