Շրջակա Միջավայր և Բնական Ռեսուրսների Կառավարում

Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործումը և պաշտպանությունը մեր աշխատանքի կարևոր ոլորտներից մեկն է: Այն հատում է բազմաթիվ ոլորտներ` գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, կենսաբազմազանություն, ջրային կառավարում, կլիմայի հարմարվողականություն եւ մեղմացում, վերականգնվող էներգիա և ընդհանրապես գյուղական զարգացում:

 

Հողերի դեգրադացիան, ջրի աղտոտումը և անտառների ոչնչացումը կարող են նվազել բնական ռեսուրսների պատշաճ կառավարման դեպքում: Մեր աշխատանքում մենք կարևորում ենք ենք սերտ համագործակցությունը բոլոր շահագրգիռ կողմերի, տեղական պատասխանատուների հետ՝ բնական ռեսուրսների արդարացիորեն հասանելիության ապահովման համար: