Գործունեության ոլորտներ

Գյուղատնտեսություն

Շրջակա միջավայրի և Բնական պաշարների կառավարում

Ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Օդերևութաբանական կայաններ

Ոլորտային քաղաքականության մշակում և Ինստիտուցիոնալ զարգացում

Բիզնեսի զարգացում և Մարկետինգ

Չափահասների կրթություն

Գնահատում / սոցիոլոգիական հետազոտություններ

Մեր գործունեությունը թվերով

Տարվա Փորձ

Իրականացված Ծրագրեր

Փորձագետներ

Հաճախորդներ

Շահառուներ

Գործընկերներ